Termíny a podmínky použití

Základní informace

Vítejte na stránce Ochrana osobních údajů! Když používáte naše služby obchodu, důvěřujete nám s Vašimi informacemi. Cílem této zásady ochrany soukromí je pomoci Vám pochopit, jaké údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme a co s nimi děláme. Když s námi sdílíte informace, můžeme Vám poskytnout ještě lepší služby. Můžeme Vám například ukázat více relevantních výsledků vyhledávání a reklamy, pomáhat Vám spojit se s lidmi nebo urychlit a usnadnit sdílení s ostatními. Při využívání našich služeb Vám musí být jasné, jak používáme informace a způsoby, jakým můžete chránit vaše soukromí. Toto je důležité; Doufáme, že věnujete potřebný čas na to, abyste si je pečlivě přečetli. Nezapomeňte, kde můžete najít ovládací prvky pro správu vašich informací a ochranu vašeho soukromí a bezpečnosti. Snažili jsme se udělat to co nejjednodušší.

Právo na přístup, opravu a odstranění dat a na obhajobu zpracování údajů

Naši zákazníci mají právo na přístup, opravu a vymazání osobních údajů, které se na ně vztahují, a kdykoli vznést námitku proti zpracovávání těchto údajů. Společnost ProVčely.cz s.r.o. vynakládá veškeré úsilí na zavedení vhodných bezpečnostních opatření GDPR k zabezpečení bezpečnosti a soukromí osobních údajů a zabránění jejich změnám, poškození, zničení nebo přístupu neoprávněným třetím osobám. Naše společnost však nekontroluje všechna rizika spojená s používáním internetu a proto upozorňuje uživatele na potenciální rizika spojená s fungováním a používáním internetu. Stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky nebo jiné internetové zdroje. Vzhledem k tomu, že společnost nemůže kontrolovat tyto webové stránky a externí zdroje, naše společnost nemůže být zodpovědná za poskytování nebo zobrazení těchto webových stránek a externích zdrojů a nenese odpovědnost za obsah, reklamu, produkty, služby nebo jiné materiály dostupných na těchto webových stránkách nebo z nich nebo z externích zdrojů.

Správa osobních údajů

Vaše osobní data můžete prohlížet nebo upravovat online pro mnoho našich služeb. Můžete si také vybrat z naší sbírky a používání Vašich dat. Jak budete moci přistupovat k Vašim osobním údajům nebo je ovládat budou záviset na tom, které služby použijete. Můžete si vybrat, zda chcete z našeho obchodu přijímat reklamní sdělení prostřednictvím e-mailu, SMS, fyzické pošty a telefonu. Pokud obdržíte od nás propagační e-mailové nebo SMS zprávy a chcete se odhlásit, postupujte podle pokynů v této zprávě. Můžete také provést volbu o přijetí propagačních e-mailů, telefonních hovorů a poštovních zásilek tím, že navštívíte a přihlásíte se do společnosti Company Promotional Communications Manager, která vám umožní aktualizovat kontaktní informace, spravovat předvolby kontaktů, odhlásit se od odběru e-mailů a zvolit, zda budete sdílet své kontaktní informace s našimi partnery. Tyto volby se nevztahují na povinné komunikační služby, které jsou součástí určitých služeb obchodu.

Informace, které shromažďujeme

Náš obchod shromažďuje data, aby efektivně fungoval a poskytoval Vám ty nejlepší zkušenosti s našimi službami. Některé z těchto údajů poskytujete přímo, například při vytváření osobního účtu. Některé z nich získáváme tak, že zaznamenáváme, jak interagujete s našimi službami, například pomocí technologií, jako jsou cookies, a přijímáním chybových hlášení nebo údajů o využití ze softwaru spuštěného v zařízení. Získáváme také údaje od třetích stran (včetně jiných společností). Například doplňujeme data, která shromažďujeme, na základě nákupu demografických údajů od jiných společností. Službu také využíváme od jiných firem, které nám pomohou určit polohu na základě vaší IP adresy, abychom přizpůsobili určité služby vašemu umístění. Data, která shromažďujeme, závisí na službách a funkcích, které používáte.

Jak používáme Vaše informace

Náš obchod využívá shromážděná data pro tři základní účely: provozovat naši firmu a poskytovat (včetně zlepšování a personalizace) služby, které nabízíme, odesílat komunikaci včetně propagačních sdělení a zobrazovat reklamu. Při uskutečňování těchto cílů spojujeme data, která shromažďujeme prostřednictvím různých obchodních služeb, které používáte, abyste získali více plynulé, konzistentní a individuální zkušenosti. Pro zvýšení ochrany soukromí jsme však vybudovali technologická a procedurální bezpečnostní opatření určená k zabránění určitých datových kombinací. Například ukládáme údaje, které shromažďujeme od vás, když jste neověřeni (nikoli přihlášeni), odděleně od informací o účtu, které vás přímo identifikují, například vaše jméno, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo.

Sdílení informací

Sdílíme Vaše osobní údaje s Vaším souhlasem nebo podle potřeby dokončíme jakoukoli transakci nebo poskytneme jakoukoli službu, kterou jste požadovali nebo autorizovali. Například sdílíme Váš obsah s třetími stranami, když nám to řeknete. Když poskytnete údaje o platbách k nákupu, sdílíme údaje o platbách s bankami a dalšími subjekty, které zpracovávají platební transakce nebo poskytují jiné finanční služby, a za účelem předcházení podvodům a snížení kreditního rizika. Kromě toho sdílíme osobní údaje mezi našimi řízenými pobočkami a dceřinými společnostmi. Sdílíme také osobní údaje s prodejci nebo agenty pracujícími v našem zastoupení pro účely popsané v tomto prohlášení. Například společnosti, které jsme najali za účelem poskytování služeb zákazníkům nebo pomoci při ochraně a zabezpečení našich systémů a služeb, mohou potřebovat přístup k osobním údajům za účelem poskytnutí těchto funkcí. V takových případech musí tyto společnosti dodržovat naše požadavky na ochranu osobních údajů a zabezpečení a nesmějí používat osobní údaje, které od nás obdrží pro jiný účel. Můžeme také zveřejňovat osobní údaje v rámci podnikové transakce, jako je sloučení nebo prodej aktiv.