Výběr přepravce

Každý zákazník našeho e-shopu má na výběr přepravce, se kterým má právě v dané lokalitě místa doručení objednávaného zboží nejlepší zkušenosti.

Přeprava zboží ke spotřebiteli/zákazníkovi – reklamace/poučení

Velmi si vážíme každého zákazníka, pro Vaši spokojenost vyvíjíme maximální úsilí, nicméně ačkoli Vás neradi obtěžujeme, přečtěte si a dbejte níže uvedených pokynů.

a)    Před podpisem, resp. před převzetím ŘÁDNĚ zkontrolujte nepoškození (neporušenost) zásilky. Perforace, otlučené rohy, podezřelé deformace jsou důvodem při převzetí k sepsání škodního protokolu. Kurýr je povinen na Vaši žádost škodní protokol pravdivě sepsat, odmítne-li, odmítněte převzetí poškozené zásilky a neprodleně nás kontaktujte.

b)    Převzali-li jste bezvýhradně poškozenou zásilku je reklamace bezpředmětná a nebude vyřízena.

c)     Pokud očekáváte již ze své podstaty "křehké" zboží (nerezové nádoby, mezistěny, krmítka, sklo, plechová víka, refraktometr, objemné zboží), i když není zásilka resp. její obal poškozen, požádejte kurýra o asistenci při rozbalení zásilky. Kurýr není povinen Vám vyhovět, nicméně v případě že odmítne, převezměte zásilku "S VÝHRADOU" (na skeneru připište k podpisu).

d)    Zjistíte-li poškození uvnitř zabaleného produktu, kurýr nebyl přítomen a balík jste převzali "S VÝHRADOU", neprodleně nás kontaktujte s reklamací (nejpozději do dvou dnů od převzetí zásilky, včetně). Spolu s reklamací nám zašlete podrobnou fotodokumentaci (také veškerý obalový materiál, detail poškození). Poškozený produkt nepoužívejte, nezasílejte nám jej bez vyzvání, uskladněte celou zásilku (včetně obalového materiálu). Reklamace bude podstoupena přepravci, který vyřídí reklamaci nejdéle do 30 dnů (o průběhu Vás budeme informovat).

e)    Zjistíte-li poškození uvnitř zabaleného produktu, kurýr byl přítomen, trvejte na sepsání škodního protokolu (kurýr není oprávněn ani povinen rozbalenou zásilku po převzetí vzít zpět do přepravy). Neprodleně nás kontaktujte s reklamací (nejpozději do dvou dnů od převzetí zásilky, včetně). Spolu s reklamací nám zašlete, kopii škodního protokolu, podrobnou fotodokumentaci (také veškerý obalový materiál, detail poškození). Poškozený produkt nepoužívejte, nezasílejte nám jej bez vyzvání, uskladněte celou zásilku (včetně obalového materiálu). Reklamace bude podstoupena přepravci, který vyřídí reklamaci nejdéle do 30 dnů (o průběhu Vás budeme informovat).

f)      Pokud při doručování příjemce nic nerozporuje, stvrzuje svým podpisem neporušenost zásilky. Zjistíte-li poškození uvnitř zabaleného produktu a nerozporovali jste neporušenost zásilky, neprodleně nás kontaktujte s reklamací (nejpozději do dvou dnů od převzetí zásilky, včetně). Spolu s reklamací nám zašlete podrobnou fotodokumentaci (také veškerý obalový materiál, detail poškození). Poškozený produkt nepoužívejte, nezasílejte nám jej bez vyzvání, uskladněte celou zásilku (včetně obalového materiálu). Reklamace bude podstoupena přepravci, který vyřídí reklamaci nejdéle do 30 dnů (o průběhu Vás budeme informovat).

Cca u 98% zásilek nedojde k poškození uvnitř zabaleného produktu-ů. Produkty chráníme vždy tak abychom eliminovali poškození. Vždy splňujeme standardy pro přepravu (podmínky přepravce). Nikdy nezasíláme poškozené produkty (nejedná-li se o předem dohodnuté, např. zboží se slevou z důvodu poškození). Celý proces balení Vaší zásilky je dokumentován a archivován po dobu 3 let (fotografie, videozáznam). Pokud dojde k poškození zabaleného produktu je vždy chyba na straně přepravce, nicméně je ve společném zájmu všech stran, aby byla zásilka včas a řádně doručena, kdy přepravce maximálně dbá na správný proces doručování a přepravy.

Vaše spokojenost je v našem nejvyšším zájmu, ovšem neposkytnete-li nám Vaši součinnost, může vše vyjít ve Váš neprospěch.